vyřešenáhlášení

havarijní stav chodníku

Místo

-

Vloženo

23.července 2018 / 21:12

Popis problému

Chodník od zastávky autobusů na ulici Kubánská ve směru k ulici Alžírská je velmi frekventovaný.Zřejmě vlivem poddolování jsou v něm praskliny a díry a dochází na něm k pádům a zraněním občanů.

Řešení

  • 24.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 22.srpna 2018
    Technický stav povrchu chodníku odpovídá svému stáří a opotřebení ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Při provedené kontrole byly zjištěny defekty v krytu chodníku nebránící ve schůdnosti, tyto defekty budou lokálně opraveny v průběhu letošního roku.