vyřešenáhlášení

ul. Chalupníkova

Místo

-

Vloženo

23.července 2018 / 05:54

Popis problému

Dlouhodobě mě rozčiluje zoufalý stav komunikace na ul. Chalupníkova připomínající tankodrom, jedná se zejména o úsek od autobusové zastávky na nám. Gen. Svobody po ul. Českou.

Řešení

  • 23.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Ostrava - Jih.
  • 23.července 2018
    S nepříznivým stavebně technickým stavem chodníků v uvedené lokalitě jsme obeznámeni. Opravy realizujeme postupně, vzhledem k množství komunikací pro pěší není reálné opravit vše v krátkém časovém horizontu. Na opravu chodníků a vozovky na nám. Gen. Svobody byl zpracován odborem dopravy a komunálních služeb investiční záměr. Projektovou dokumentaci a vlastní realizaci zajišťuje zdejší odbor investiční, na který se můžete obrátit pro aktuální informace o stavu této zakázky.