vyřešenáhlášení

stav komunikace ul. Moravská

Místo

-

Vloženo

17.července 2018 / 10:50

Popis problému

Dlouhodobě mi vadí zhoršující se stav komunikace ul. Moravská, v úseku od ÚMOb-Jih po ul. Česká. Děr a prasklin každoročně přibývá, těžko se jezdí řidičům i cyklistům!!! Uvažuje se o rekonstrukci?

Řešení

  • 17.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Ostrava - Jih.
  • 18.července 2018
    V letošním roce by měla být zahájena oprava vodovodu a kanalizace na ul. Moravská a následně by měl být zrekonstruován přilehlý chodník a opraven i povrch cesty v celé šíři. Tuto akci nebude realizovat zdejší úřad, ale je plně v gesci MMO, odboru investičního.