vyřešenáhlášení

Chodník

Místo

-

Vloženo

13.července 2018 / 13:02

Popis problému

chodník na ulici Francouzská ( u stř.školy služeb a podnikání) směrem dolů ke křižovatce ( naproti jedová chýše a kofola a.s) je v hrozném stavu.

Řešení

  • 16.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 22.srpna 2018
    Technický stav povrchu chodníku odpovídá svému stáří a opotřebení ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Při provedené kontrole byly zjištěny defekty v krytu chodníku, které ale nebrání ve schůdnosti. Celková oprava chodníku do zámkové dlažby bude navržena do plánu oprav pro rok 2019.