vyřešenáhlášení

Letos stále neposečená tráva

Místo

-

Vloženo

11.července 2018 / 13:53

Popis problému

Na louce mezi ulicemi E. Trioletové a Polská letos stále ještě nedošlo k posečení trávy. To není možnost majitele pozemku nějak donutit k nápravě? Kdo to má rok co rok trpět!!

Řešení

  • 11.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 25.července 2018
    Vlastník pozemku parc. č. 2982, v k. ú. Poruba obdržel 2. výzvu k zajištění pokosu pozemku. Pokud nebude dodržen ani nově stanovený termín k pokosu tohoto pozemku, zahájíme správní řízení o udělení pokuty dle zák. č. 326/2004‚ Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.