vyřešenáhlášení

5601
Neoplocené hřiště blízko vozovky

Místo

-

Vloženo

09.července 2018 / 08:45

Popis problému

Nedostatečné zabezpečení směrem k cestě, chybí plot, jinde uprostřed sídliště ploty mají ale tady je hřiště uprostřed křižovatky hned chodník a cesta, děti jsou ohroženy a řidiči neohleduplní

Řešení

  • 09.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 25.července 2018
    Hřiště v této části Poruby bylo vybudováno na základě žádostí místních občanů i přes výslovné upozornění ze strany zaměstnanců úřadu na nevhodnost lokality. Ploty u hřišť dnes nestavíme ani v sídlištích, ty stávající byly vybudovány v rámci velkých investičních akcí, malá hřiště o třech-čtyřech prvcích neoplocujeme, protože je to finančně náročné – takže bychom stavěli buď ploty nebo hrací prvky. U každého dětského zařízení je provozní řád, ve kterém je uvedeno, že děti do 6ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let – rodiče za své dítě odpovídají, starší děti by měly být poučeny o zásadách bezpečnosti.