vyřešenáhlášení

5580
Chodníky

Místo

-

Vloženo

07.července 2018 / 19:00

Popis problému

Chodníky v celé Porubě jsou v hrozném stavu. Hlavně 4. a 7. obvod. Opravujou se chodníky pouze na hlavních úsecích (hlavní třída například), Hlavní chodník do nemocnice (Dr. Slabihoudka) = hrůza.

Řešení

  • 09.července 2018
    předáno k řešení na OKS
  • 09.července 2018
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 14.února 2019
    Nyní čekáme na zpracování rozšířené verze PMK o stav chodníků a městského mobiliáře, po ukončení pasportizace budou jednotlivé chodníky vyhodnoceny a zařazeny do plánu oprav. Od roku 2017 se na 8. obvodu proinvestovalo, v běžné údržbě a investicích, více než 20 mil. Kč včetně DPH, např. oprava chodníků a vozovky na ulici Ivana Sekaniny, oprava chodníku z nám. A. Bejdové k ulici O. Synka, oprava chodníků a vozovky ulice. O. Jeremiáše. Chodník na ul. Dr. Slabihoudka není v majetku MOb Poruba, ale je ve správě FNO. Již 2 roky jednáme o opravách jejich chodníků, letos proběhne oprava předprostoru před poliklinikou a dle příslibu FNO opraví lokálně chodník okolo krevního centra a u zastávky BUS.