vyřešenáhlášení

Výtluky v chodníku - Slavíkova 4400-4409, O.-Poruba

Místo

-

Vloženo

18.června 2018 / 11:03

Popis problému

Chodník léta v dezolátním stavu!!! Úsek v lepším stavu nedávno rekonstruován, katastrofický úsek nikoli!!! V okolí prochází rekonstrukcí chodníky v mnohem lepším stavu!

Řešení

  • 16.července 2018
    Technický stav povrchu chodníku odpovídá svému stáří a opotřebení ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Při provedené kontrole byly zjištěny defekty v krytu chodníku nebránící ve schůdnosti, tyto defekty budou lokálně opraveny v maximální možné míře v průběhu letošního roku, nejpozději však do konce měsíce září.
  • 17.ledna 2019
    Lokální oprava poškozených míst chodníku na ul. Slavíkova byla provedena v první polovině prosince minulého roku.