hlášenívřešení

370557
šedý renault s podestýlkou, zasypané, stk 8/23 ?, prosím o kontrolu nebo likvidaci...

Místo

1984/32, Otakara Jeremiáše, Poruba-sever, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 708 00, Česko

Vloženo

02.dubna 2024 / 08:03

Popis problému


Řešení

  • 02.dubna 2024
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 02.dubna 2024
    Předáno na odbor dopravy.
  • 05.dubna 2024
    Děkujeme Vám za podnět a sdělujeme, že v souladu s ust. § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích byla provozovateli vozidla zaslána výzva k doplnění a doložení platného osvědčení o technické způsobilosti vydaného stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly nebo k odstavení silničního vozidla mimo pozemní komunikaci. V případě, že tak v zákonem stanovené lhůtě neučiní, bude vozidlo odstraněno z pozemní komunikace na jeho náklady.