vyřešenáhlášení

296564
Chodníky ve špatném stavu

Místo

Domov s pečovateslkou službou, Odborářská, Hrabůvka, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 700 30, Česko

Vloženo

16.března 2023 / 09:49

Popis problému

Na této ulici jsou chodníky ve špatném stavu. Cesta je naproti domu pro staré lidi a tak je chodník velmi nebezpečný!

Řešení

  • 16.března 2023
    Podnět předán na oddělení dopravy příslušnému správci MK.
  • 20.března 2023
    Dobrý den, se stavem předmětného chodníku na ulici Odborářská je správa místních komunikací obeznámena. Komunikace pro pěší opravujeme postupně v rámci disponibilních finančních prostředků a v návaznosti na výsledky pasportizace. Bohužel chodníků ve špatném stavebně technickém stavu je na území městského obvodu velmi mnoho - proto není reálné zajistit komplexní opravy všech komunikací pro pěší v krátkém čase. V této lokalitě je potřeba využívat prioritně chodníky na druhé straně komunikace, které jsou ve velmi dobrém stavu.