vyřešenáhlášení

296240
Nevhodně umístěný stojan na sdílená kola

Místo

24/13, Masarykovo náměstí, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 702 00, Česko

Vloženo

14.března 2023 / 19:20

Popis problému

Na chodníku u Radegastovny umístěn stojan na sdílená kola, která pak zasahují přes velkou část frekventovaného chodníku. Opravdu se jedná o vhodné umístění??? Pro chodce? Pro nevidomé???... Chodník již není určen pro chodce? ..Nebo dejte stojan do středu chodníku, ať tam raději nikdo nechodí, že.

Řešení

  • 15.března 2023
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 15.března 2023
    Podnět byl předán k vyřešení správci komunikace na oddělení místního hospodářství.
  • 15.března 2023
    Požadavek na umístění cyklostojanů vzneslo statutární město Ostrava. Toto umístění bylo prověřeno a zpracováno dopravním projektantem, odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie České republiky a povoleno rozhodnutím silničního správního úřadu. Umístění v souladu s platnými normami zohledňuje průchod chodců i pohyb nevidomých podél vodící linie. Nevhodné odstavení kola vedle stojanů je chybou jednotlivce, nikoliv vadou umístění stojanů.