vyřešenáhlášení

283432
Nutnost nového přechodu pro chodce

Místo

Slavíčkova, Ostrava

Vloženo

30.ledna 2023 / 06:27

Popis problému

Před MŠ Ostrčilova je neexistující přechod pro chodce a není tak zajištěn bezpečný přechod dětí do MŠ. U křižovatky ul. Slavíčkova a Jos. Lady není možno bezpečně přejít ulici směrem k MŠ. Podél ul. Slavíčkova jsou zaparkovaná vozidla a rodič s dětmi musí vkročit do křižovatky, aby viděl, zda může přejít cestu. Díky vysoké nepřehlednosti místa a rychlosti projíždějících vozidel spěchajících do/z práce je často vysoká dochází denně k nebezpečným situacím. Je extrémně důležité jednat preventivně.

Řešení

 • 30.ledna 2023
  Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 • 30.ledna 2023
  Podnět byl předán k vyřešení správci komunikace na oddělení místního hospodářství.
 • 02.února 2023
  Bylo provedeno místní šetření v křižovatce ulic Slavíčkova a Josefa Lady. Následně byl požadavek na instalaci přechodu pro chodce v této křižovatce projednán v pracovní skupině organizace a řízení dopravy při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Pracovní skupina poukázala na nedodržování dopravních předpisů při parkování vozidel v okolí křižovatky, které má za následek zhoršení přehlednosti v křižovatce. Zřízení přechodu pro chodce zde nedoporučila. Městský obvod v jarních měsících zajistí obnovu vybledlého vodorovného dopravního značení č. V 12a (žlutá klikatá čára) u křižovatky.
 • 03.února 2023
  Hlídka MP byla na základě podnětu z aplikace čistáova vyslána IBC MSK na místo, kde se nacházela vozidla parkující na křižovatce. Hlídkou MP na místě vypsáno 3x upozornění o přestupku pro nepřítomného řidiče vozidla. Situace s parkováním v místě události je průběžně řešena hlídkami MP působících v oblasti dle rozpisu denní instruktáže a taktéž příslušným strážníkem okrskářem.