vyřešenáhlášení

Uschlé stromy

Místo

6189/27, Havlíčkovo náměstí, Poruba, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 708 00, Česko

Vloženo

25.září 2022 / 22:26

Popis problému

Dva suché stromy blízko frekventovaného chodníku, nedaleko věžového domu Panorama. V parku na Havlíčkově náměstí se nachází více uschlých stromů…

Řešení

  • 26.září 2022
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 27.září 2022
    Předáno na odbor technických služeb a zeleně.
  • 30.září 2022
    Děkujeme za podnět a sdělujeme, že o všech suchých stromech na Havlíčkově náměstí a v jeho okolí víme a již jsme zahájili administrativní úkony spojené s vyřízením povolení kácení dřevin. Stromy rostou na pozemku č. 1525 v k.ú. Poruba, který je evidovaném jako významný krajinný prvek č. 095 – Havlíčkovo náměstí v Porubě (dále jen VKP). Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je ale nejdříve nutné u veškerých dřevin, rostoucích v těchto lokalitách, vyřídit závazné stanovisko o zásahu do VKP (vydává Magistrát města Ostravy) a následně pak vyřídit rozhodnutí o povolení kácení dřeviny (vydává odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb. Poruba). Samotné kácení bude realizováno na základě vydání všech potřebných povolení.