vyřešenáhlášení

Chybějící dopravní značka

Místo

664/12, Kosmova, Přívoz, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 702 00, Česko

Vloženo

21.září 2022 / 09:11

Popis problému

Na začátku ulice chybí označení slepé ulice.

Řešení

  • 21.září 2022
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 21.září 2022
    Podnět byl předán k vyřešení správci komunikace na oddělení místního hospodářství.
  • 21.září 2022
    Děkujeme za upozornění. Již byl zpracování návrh umístění svislého dopravního značení č. IP 10a (slepá ulice), který bude projednán s Dopravním inspektorátem PČR, dále bude silničnímu správnímu úřadu podána žádost o povolení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a následně dojde k instalaci značky.