vyřešenáhlášení

250222
K číslu 249316

Místo

Českobratrská, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 702 72, Česko

Vloženo

21.září 2022 / 06:46

Popis problému

Nepořádek v křoví vedle památníku stále stejný. MP se dívali asi jinam. Nějaký zaměstnanec úřadu kolem nechodí? Přejít trávu, od záhonů napravo. Děkuji

Řešení

 • 21.září 2022
  Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 • 21.září 2022
  Podnět byl předán k jeho vyřešení technickým službám. Současně předán podnět městské policii k prošetření narušování veřejného pořádku a k zajištění zvýšeného dozoru v dané lokalitě.
 • 21.září 2022
  Hlídka MP byla na základě podnětu z aplikace cistaOVA vyslána IBC MSK na místo, kde se nacházel odložený odpad. Hlídka MP na místě spatřila pohozené odpadky v křoví. Nahlášeno technickým službám ke sjednání nápravy. V době přítomnosti hlídky MP se na místě nenacházely žádné osoby, které by odpad odkládaly a obyvatelé v okolních domech nikoho nespatřili. Celá událost byla prostřednictvím okrskářské podpory předána místně příslušnému okrskáři k dalšímu opatření, kdy hlídky MP působící v uvedené lokalitě budou provádět zvýšený výkon služby dle rozpisu denní instruktáže.
 • 21.září 2022
  Uklizeno 21.9.2022 za přítomnosti městské policie.