vyřešenáhlášení

219183
Černá skládka na pozemku městského obvodu MOaP

Místo

783/15, Newtonova, Přívoz, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 70200, Česko

Vloženo

21.června 2022 / 10:46

Popis problému

Na pozemku parc. č. 373/15 k.ú. Přívoz, který není veřejně přístupný je černá skládka, která poškozuje stavby přilehlých garáží, zajistěte prosím nápravu. (Přístup z Hájkova 59/6)

Řešení

 • 22.června 2022
  Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 • 22.června 2022
  Podnět byl předán k jeho vyřešení technickým službám. Současně předán podnět městské policii k prošetření založení černé skládky a k zajištění zvýšeného dozoru v dané lokalitě.
 • 23.června 2022
  Dle sdělení městské policie v době příchodu hlídky byl v místě události pořádek, černá skládka zjištěna nebyla. Hlídky MP působící v oblasti budou v místě události provádět zvýšený výkon služby dle rozpisu denní instruktáže.
 • 24.června 2022
  Černá skládka se nachází na pozemcích které nejsou v majetku města. Podnět předán k vyřešení na odbor ochrany životního prostředí magistrátu města.
 • 03.října 2022
  Dle sdělení magistrátu města byla černá skládka odklizena.