hlášenívřešení

ČERNÁ SKLÁDKA ul. Newtonova

Místo

-

Vloženo

21.června 2022 / 10:37

Popis problému

Na ul. Newtonova mezi ulicemi Trocnovská a Gebauerova je černá skládka, která brání vjezdu majitelům garáží na dané ulici. Prosím o urychlené odstranění.

Řešení

 • 22.června 2022
  Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 • 22.června 2022
  Podnět byl předán k zajištění úklidu pozemků města technickým službám.
 • 22.června 2022
  Současně předán podnět městské policii k prošetření založení černé skládky a k zajištění zvýšeného dozoru v dané lokalitě.
 • 23.června 2022
  Dle sdělení městské policie v době příchodu hlídky byl v místě události pořádek, černá skládka zjištěna nebyla. V místě události se nenacházely žádné osoby. Hlídky MP působící v oblasti budou v místě události provádět zvýšený výkon služby dle rozpisu denní instruktáže.
 • 24.června 2022
  Předmětná skládka se nachází na pozemcích, které nejsou v majetku města. Podnět předán k vyřešení na odbor ochrany životního prostředí magistrátu města.