hlášenívřešení

Dlouhodobě odstavené vozidlo

Místo

17, Ahepjukova, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 702 00, Česko

Vloženo

12.ledna 2022 / 20:41

Popis problému

Zde je odstavená modré vozidlo zn. Opel. Podle známky je TP propadlá od 05/2019. Prosím o prověření, zda zde nestojí v rozporu se zákonem 13/1997 Sb. Za odpověď a případný odtah vozidla předem děkuji.

Řešení

  • 13.ledna 2022
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 13.ledna 2022
    Podnět byl přán k vyřešení správci komunikace na oddělení místního hospodářství.
  • 04.dubna 2022
    Provozovateli vozidla bude zaslána výzva k odstranění vozidla, nebo uvedení vozidla do stavu způsobilém k provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tak v zákonné lhůtě neučiní, bude vozidlo odstraněno z místní komunikace na jeho náklady.