hlášenívřešení

Chybějící kanálový poklop

Místo

2157/3, Sportovní, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 70200, Česko

Vloženo

11.ledna 2022 / 12:05

Popis problému

Chybějící kanálový poklop, hrozí nebezpečí úrazu a poškození soukromého majetku,spadnutí do nezaklopeného kanálové vpustě.

Řešení

  • 11.ledna 2022
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 11.ledna 2022
    Jedná se o stavbu, která není ve správě města. Podnět předán příslušnému orgánu k řešení.