hlášenívřešení

Chybějící kanálový poklop

Místo

2774/55, Zelená, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 70200, Česko

Vloženo

11.ledna 2022 / 12:02

Popis problému

Chybějící kanálový poklop, hrozí nebezpečí úrazu a poškození soukromého majetku,spadnutí do nezaklopeného kanálové vpustě. Dále je osazena nevhodné kanálové víko, nemá dostatečnou únosnost dle ČSN 124

Řešení

  • 11.ledna 2022
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 11.ledna 2022
    Podnět byl předán k jeho vyřešení technickým službám.