vyřešenáhlášení

uschlé stromy v komenského sadu

Místo

Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, Česko

Vloženo

03.května 2019 / 14:50

Popis problému

Dobrý den vedle cyklostezky v parku u ostravice a dále k lávce přes ostravici je několik starých uschlých stromů. Bylo by možné je odstranit?

Řešení

  • 06.května 2019
    Předáno k řešení na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 13.května 2019
    Dřeviny na území obvodu jsou pravidelně sledovány ve spolupráci s technickými službami. Komenského sady je území významného krajinného prvku se zvýšenou ochranou dřevin. Pokud bude zjištěno, že se jedná o stromy ve špatném zdravotním stavu, které již nejsou v jednání o jejich odstranění, bude požádáno o projednání jejich odstranění.