vyřešenáhlášení

nepořádek kolem kontejnwru, bezdomovci

Místo

110/12, Zeyerova, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 70200, Česko

Vloženo

14.října 2021 / 05:32

Popis problému

Od jara je kolem odpadnich kontejneru odporný nepořádek a smrad, bivakují tam bezdomovci. Je to hnusně a nebezpečné.

Řešení

  • 14.října 2021
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 14.října 2021
    Podnět byl předán technickým službám k zajištění pravidelného úklidu. Podnět předán rovněž městské policii, do jejíž kompetence spadá kontrola dodržování veřejného pořádku.
  • 14.října 2021
    V dané lokalitě je prováděn úklid každodenně při rajónovém čištění, tuto práci technických služeb však znehodnocují bezdomovci. Dle sdělení městské policie její hlídka provedla kontrolu místa, kde se měl nacházet rozházený komunální odpad kolem kontejnerů a posedávající osoby bez přístřeší. Nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Kontroly místa budou průběžně řešeny hlídkami MP působících v oblasti.