vyřešenáhlášení

Potkani_Husův sad

Místo

892/18, Přívozská, Moravská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 70200, Česko

Vloženo

13.září 2021 / 20:17

Popis problému

V Husově sadu běhají v odpoledních hodinách potkani, kousek od dětského hřiště, po cestičkách. Nefoceno, opravdu je nutné vždy přikládat foto???? Slouží aplikace lidem nebo úředníkům?

Řešení

  • 14.září 2021
    Podnět předán k řešení na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
  • 14.září 2021
    Podnět byl přán k vyřešení na oddělení místního hospodářství. K podnětu není podmínkou vždy připojit fotografie. Tato případná fotodokumentace z místa závady napomůže k identifikaci místa a k rychlejšímu vyřešení podnětu. Husův sad je pravidelně městským obvodem deratizován. Příčinou problémů problémů s těmito hlodavci nejsou vždy plochy zeleně ve správě města, ale i některé se zde nacházející nemovitosti soukromých vlastníků. Dle sdělení společnosti OVaK a.s. proběhne v nejbližší době plošná deratizace kanalizačních systémů v jejich správě i na území městského obvodu.
  • 15.září 2021
    V uvedené lokalitě zajišťuje městský obvod MOaP pravidelnou deratizaci proti potkanům každý měsíc.