vyřešenáhlášení

Chodník v havarijním stavu

Místo

-

Vloženo

18.května 2018 / 10:53

Popis problému

Chodník který vede z ulice Studenstké a tam bytových domů, technologického parků, kolejí VŠB, který je značně frekventovaný. Jeho stav je však naprosto dezolátní, až nebezpečný. Prosím o nápravu.

Řešení

  • 18.května 2018
    Požadavek byl předán na úřad příslušného městského obvodu.
  • 04.června 2018
    Chodník od kolejí VŠB směrem k Opavské ulici máme v plánu na tento rok, ale pouze jeho první část (horní). Spodní část se plánuje opravit spolu s úpravou křižovatky, jejíž opravu plánuje město ve spolupráci s ŘSD. Zda a kdy k tomu dojde – předpoklad rok 2019.