vyřešenáhlášení

Parkující vozidla-nově vybudovaná parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic po délce budovy (uprostřed nájezd a výjezd vozidel)

Místo

Bajkalská, Poruba-sever, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 72200, Česko

Vloženo

02.dubna 2019 / 10:21

Popis problému

Na každém konci parkují vozidla 'po svém'..., který způsob je správný? Na jedné straně nezasahují do chodníku a můžeme po něm chodit, na druhém nelze, neb je parkováno na chodníku pro chodce.

Řešení

  • 02.dubna 2019
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 02.dubna 2019
    Předáno na odbor komunálních služeb k vyřízení.
  • 22.července 2019
    V uvedené lokalitě byly vybudovány zpevněné odstavné plochy dle zpracované projektové dokumentace, Která byla mimo jiné taktéž schvalována dopravní policií. Stání podélné a kolmé je z důvodu zachování průjezdnosti, kdy u podélného stání je dvousměrný provoz a šířka komunikace musí být 6m, u kolmého stání je jednosměrný provoz a šířka komunikace pouze 3 m.