vyřešenáhlášení

1584
Rozbitý chodník

Místo

Maďarská 6088/18, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko

Vloženo

17.května 2018 / 18:53

Popis problému

rozbitý chodník, který už byl minimálně jednou opravený (pouze položením dlaždic), když je mokro, nedá se tam skoro projít. Děkuji za vyřešení.

Řešení

  • 15.července 2019
    Děkujeme Vám za podnět a sdělujeme následující: zmiňovaný chodník byl v průběhu minulých dní lokálně opraven. Celkový technický stav chodníku odpovídá svému stáří a opotřebení ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Samotný povrch chodníku vykazuje jisté defekty, které ale nebrání ve schůdnosti. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).