vyřešenáhlášení

1542
neschůdný chodník po každém, i byť malém dešti

Místo

-

Vloženo

17.května 2018 / 16:43

Popis problému

Chodník před domy na ulici Svazácká 2-6 se po každém dešti v mnoha stává neschůdný z důvodu jeho zaplavení dešťovou vodou a vytváří se bezodtokové kotliny. Chodci jsou nuceni se brodit vodou.

Řešení

  • Hlášení je v řešení, prozatím nebylo zaznamenáno žádné řešení, nebo postup řešení.