vyřešenáhlášení

Parkování vozidel v křižovatce

Místo

72572:122, Josefa Skupy, Poruba-sever, Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 72300, Česko

Vloženo

02.května 2021 / 20:47

Popis problému

Dobrý večer, každý večer a hlavně přes noc parkují řidiči v křižovatce po obou stranách. Muže se tedy parkovat v křižovatce nebo ne?Děkuji.

Řešení

  • 03.května 2021
    Předáno k řešení na ÚMOb Poruba.
  • 03.května 2021
    Předáno na odbor dopravy a údržby komunikací.
  • 04.května 2021
    Děkujeme Vám za podnět a sdělujeme, že zastavení a stání vozidel je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27, odst. 1 d). Citujeme: „ řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace“. Z tohoto vyplývá, že v křižovatce se zastavit a stát nemůže. Tyto přestupky řeší městská policie Ostrava.