hlášenívřešení

Chybějící VDZ č. V 10f

Místo

-

Vloženo

06.dubna 2021 / 17:41

Popis problému

Zde je DZ č. IP 12 vyhrazené pro osoby se zdrav. postižením. Chybí VDZ č. V 10f. Pozůstatek předchozí VDZ č. V 10e by mělo být zatřeno nějakou šedou barvou. Za doplnění VDZ děkuji.

Řešení

  • 07.dubna 2021
    Podnět byl předán na úřad příslušného městského obvodu.
  • 07.dubna 2021
    Podnět předán k vyřešení technickým službám.
  • 07.dubna 2021
    Do požadavku byl sloučen požadavek(y) číslo 146362.