vyřešenáhlášení

1425
chodníky na Dubině

Místo

-

Vloženo

17.května 2018 / 08:31

Popis problému

Ostrava Dubina,většina chodníku jsou v havarijním stavu, pro kočárky a vozíčkáře je jízda hodně nepříjemná a bolestivá. Například ulice -Václava Jiříkovského, Františka Formana, Jana Škody atd.

Řešení

  • 31.května 2018
    S nepříznivým stavebně tech. stavem chodníků v uvedené lokalitějsme obeznámeni.Opravy se realizují postupně, vzhledem k množství komunikací pro pěší není reálné opravit vše v krátkém čas. horizontu.