Přeskočit na obsah

Nahlaste závadu.

Vaše hlášení doručíme kompetentní osobě, která podnikne kroky k vyřešení.
Na webových stránkách pak zjistíte, jak bylo Vaše hlášení vyřešeno.

Webové stránky slouží k hlášení závad, umožňuje občanům upozornit daný úřad na závady na majetku města Ostravy a na další problémy:

Jak postupovat?

Problém můžete nahlásit pomocí těchto webových stránek pod záložkou "vyber hlášení". Pak stačí jen vyplnit pole "popis", zvolit "kategorii", co nejpřesněji vyplnit "adresu" (popř. umístit hlášení pomocí značky v mapě) a připojit fotografii (.jpg, .png, .tiff, .bmp).

Po kontrole hlášení bude podnět zaslán na příslušný úřad. Vývoj řešení můžete sledovat v detailu hlášení.

K čemu aplikace nemá sloužit? K hlášení rušení nočního klidu, porušování pravidel silničního provozu a závady týkající se majetku nepatřící městu, ale třetí osobě např. soukromí vlastníci, stát - dálnice a silnice I. třídy apod.

Nevhodná hlášení jako například ta, která obsahují vulgarity, nesmyslná hlášení nebo podněty, které se duplikují budou smazány.

K čemu aplikace nemá sloužit?

Postup pro vložení fotky z iPhone ve formátu HEIF

Postup pro vložení fotky z iPhone pod iOS11 nebo vyšším ve formátu HEIF, který je pro zařízení provozovaná na uvedeném operačním systému nastaven jako výchozí. Před vložením fotky je tedy nutné provést její konverzi:

Převod HEIF médií

Média HEIF a HEVC můžete převést do jiného formátu tak, že z aplikace Apple nebo jiného výrobce vyexportujete. Příklad:

Stránky města Ostravy
Jak to funguje?

Staráme se o Ostravu. Společně!

Stačí 3 jednoduché kroky

1.
Vyber
2.
Popiš
3.
Odešli
chcinahlásit

Zvolená kategorie:

Nothing found.
    Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox

    Stručný popis problému

    1
    1

    V případě, že chcete, aby se fotografie pořízena oznamovatelem zobrazila veřejně, nechte zaškrtnutý zaškrtávací box u fotografie